Samenwerking in de keten

Wil je graag meer informatie?

Heb je vragen? Of wil je meer over ons weten?

Neem contact op

Aanmelden

Wil je een cliënt aanmelden?

Aanmelden

Zinso werkt met verschillende professionele partners samen, zodat we de cliënt zo snel en zo goed mogelijk kunnen helpen. Wij vinden de samenwerking met onze ketenpartners van onschatbare waarde. Alleen zo kan de hulpverlening naadloos aansluiten bij de doelen en wensen van onze cliënten. Wij hebben daarom nauwe banden met:

Reclassering Nederland, Diens Justitiële Inrichtingen (DJI), Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Lentis Forint AFPN, LIMOR, Zorg- en Veiligheidshuis Groningen en diverse andere partijen in het kader van de ketensamenwerking.

Tevens is Zinso vriend van het Forensisch Forum.
www.forensischforum.nl/vrienden

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag