Dagbesteding en re-integratie, ‘De Werkplaats’

Op onze dagbestedingslocatie, genaamd ‘De Werkplaats’ begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden de mogelijkheid om onder begeleiding van een werkmeester werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Onder werknemersvaardigheden verstaan wij zowel kennis en technische vaardigheden met betrekking tot het beroep, als de juiste werkhouding. Wij zijn ervan overtuigd dat arbeidsmatige dagbesteding de brug is naar blijvend participeren in de samenleving. Dit betekent aanpakken en doorzetten.

MAATWERK

Onze begeleiding is maatwerk, waarbij de mogelijkheden en wensen van de cliënt centraal staan. In samenspraak met de cliënt worden heldere doelen geformuleerd, zowel voor de korte als de lange termijn. Het ‘samen doen’ zal de eigen kracht, de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen versterken.

Naast het samen werken (en samenwerken) op de werkplaats vinden wij individuele aandacht erg belangrijk. Daarom vindt er wekelijks een individueel gesprek met één van de werkmeesters plaats. In bepaalde situaties (zoals gebeurtenissen op het werkbedrijf of persoonlijke problematiek) kan het voor komen dat er vaker een gesprek plaatsvindt. De werkmeesters zijn vanuit de werkplaats de schakel tussen de cliënt, de ambulant begeleider en de re-integratiecoach.

Is het gehele traject van ‘vrijblijvende dagbesteding tot gestructureerd arbeidsmatig werken’ succesvol doorlopen, dan wordt de cliënt ondersteund met het zoeken naar betaald werk. Zinso heeft hierover afspraken met arbeid- en uitzendbureaus en enkele werkgevers.

De werkplaats biedt zowel individuele begeleiding als begeleiding in groepsverband. Alle cliënten, zowel vanuit de ambulante begeleiding, of vanuit het begeleid en/of beschermd wonen, kunnen terecht bij ‘de Werkplaats’.

RE-INTEGRATIE COACHING

Zinso biedt begeleiding bij het re-integreren tot de arbeidsmarkt. Met de re-integratiecoach wordt dan intensief gezocht naar geschikte werkplekken op de arbeidsmarkt. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek inventariseert de coach waar de problemen en belemmeringen liggen. Samen met de werkzoekende wordt vastgesteld wat nodig is om deze belemmeringen aan te pakken of beheersbaar te maken. Op basis daarvan wordt een actieplan gemaakt.

De coach stelt een arbeidsmarkt- en beroepsgericht advies op, gebaseerd op de vervolggesprekken en een uitgewerkt competentieprofiel. Daarnaast wordt aan de werkzoekende handvatten geboden om effectiever te solliciteren. Denk bijvoorbeeld aan de manier van zoeken naar vacatures, het leren netwerken, de manier van (schriftelijk en mondeling) solliciteren, het opstellen en verbeteren van de CV, en de presentatievaardigheden.

Soms is het vinden van een betaalde baan nog niet haalbaar. In dat geval kijken wij per situatie of een vorm van stage, werkervaringsplaats of dagbesteding geschikt is. Wij beschikken over eigen vormen van dagbesteding, maar werken ook nauw samen met andere partijen. Zo realiseren wij het best passende aanbod voor de cliënt.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheidsinstellingen, uitkeringsorganisaties (UWV en gemeenten), Justitie en verzekeringsmaatschappijen. Wij worden ook ingezet door bedrijven, bijvoorbeeld wanneer het gaat over zogenoemde ‘tweede spoortrajecten’ (vanuit de ziektewet) of individuele ‘outplacementtrajecten’.
Neem gerust contact met ons op voor vragen of een oriënterend gesprek.

Zinso specialiseert zich in de begeleiding van de forensische cliënt. Uit menig onderzoek is inmiddels gebleken dat het hebben van werk of deelname aan een opleiding, of andere vorm van structurele en zinvolle dagbesteding van essentieel belang is voor het verminderen van recidive. Tussen onze diverse disciplines, vanuit het ambulante werk, maar ook vanuit het beschermde wonen is dan ook een hechte samenwerking met zowel het werkbedrijf als ook de re-integratiecoach om ‘te werken aan werk’, en daarmee aan het verminderen van recidive van onze justitiële cliënten.

WAAR ZIJN WE GEVESTIGD?

‘De Werkplaats’ is gevestigd aan de Koningsweg 8 te Groningen.
Op deze locatie maken we meubels, doen we montagewerk en onderhouden we een moestuin. Tevens zijn er op verschillende andere vakgebieden vaardigheden te leren, zoals schilderen en horeca.

MEER INFORMATIE

Klik op de knop voor het aanmelden of opnemen van contact links in beeld om met ons in contact te komen.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag