Informatie voor cliënten

Wil je graag meer informatie?

Heb je vragen? Of wil je meer over ons weten?

Neem contact op

Aanmelden

Wil je een cliënt aanmelden?

Aanmelden

U heeft mogelijk veel vragen over de zorg en alles wat erbij komt kijken. Vanaf het moment dat u bedenkt dat u zorg nodig heeft, komen de eerste vragen bovendrijven. Wat is een indicatie? Welke zorg heb ik precies nodig en welke organisaties leveren deze zorg. Mogelijk vraagt u zich af wat u zelf moet betalen voor de zorg. Zodra een geschikte zorgaanbieder is gevonden en de zorgverlening is gestart, doen zich ook weer situaties voor waarover u mogelijk vragen heeft. Op dit deel van onze website hopen wij u zo veel mogelijk uitleg te geven over het proces en wat u mag verwachten. Dit proces lopen wij stap voor stap door. Met deze uitleg hopen wij zo veel mogelijk vragen meteen te beantwoorden. Als dit niet zo is, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen dan alsnog proberen uw vragen te beantwoorden. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat u het fijner vindt om uw vragen aan een onafhankelijke organisatie te stellen. Vanuit de Rijksoverheid is er ook een website waar u veel informatie kan vinden die behulpzaam is. www.regelhulp.nl. Daar vindt u veel informatie en wordt u, afhankelijk van welke zorg u precies nodig heeft, doorverwezen naar een onafhankelijke cliëntondersteuner.

U heeft nog geen zorg

Als u nog geen zorg heeft en u merkt dat u het zelf niet meer alleen redt, dan vraagt u zich misschien af of u help kan krijgen. Afhankelijk van waarom u het zelf niet (meer) kan en van wat voor soort zorg u nodig heeft, moet u ergens de hulp aanvragen. Als u begeleiding nodig heeft terwijl u zelfstandig woont, dan kunt u voor deze hulp bij de gemeente terecht. Afhankelijk van in welke gemeente u woont is dit een speciaal team van de gemeente. In Groningen is dit het WIJ team. Maar in andere gemeentes is dit weer anders. Soms hebben ze de naam “Toegang” of “Wijkteam”. Als het voor u niet duidelijk is hoe het betreffende team in uw gemeente heet, dan kunt u dit terugvinden op de website van uw gemeente, of u kunt ervoor kiezen u gemeente op het algemeen telefoonnummer te bellen. De medewerker zal weten hoe het team heet en kan u mogelijk doorverbinden of u aangeven waar u naar toe kan gaan met uw zorgvraag. Indien de gemeente niet de plek is waar u terechtkunt met uw zorgvraag, zullen zij u kunnen aangeven waar u wel moet zijn. Bijvoorbeeld bij het CIZ.

Indien de gemeente niet zelf de hulp kan bieden die u nodig heeft, zullen zij een indicatie stellen waarin bepaald wordt hoeveel zorg u precies nodig heeft. Ook zal het CIZ een indicatie stellen. Als u bij dit deel hulp nodig heeft, kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke cliëntenondersteuner.

U heeft een indicatie voor zorg gekregen

Met een indicatie kunt u zorg krijgen van een zorginstelling. De gemeente (Wmo) en het zorgkantoor (WLZ) hebben zelf veel zorgaanbieders gecontracteerd, waar u naartoe kan met uw indicatie. Als u al weet van welke organisatie u zorg wilt ontvangen en deze organisatie is niet gecontracteerd door de gemeente of het zorgkantoor, dan kunt u vragen of u de indicatie mag gebruiken om de zorg met een Persoonsgebonden Budget (PGB) in te kopen. Indien u hiervoor kiest raden wij u aan om in elk geval lid te worden van PerSaldo. Zij kunnen u met alles aan vragen omtrent een PGB verder helpen. Als u zelf niet zo goed weet welke zorgaanbieder geschikt voor u is, dan kan de gemeente of het zorgkantoor met u kijken welke gecontracteerde zorgaanbieder de zorg kan bieden waar u een indicatie voor heeft gekregen.

U heeft een zorgaanbieder gevonden en de zorg start

In deze periode gebeuren er twee dingen die belangrijk zijn en waarover u mogelijk vragen heeft. De zorgaanbieder zal een melding versturen dat de zorg gaat starten. Deze melding zorgt dat de gemeente of het zorgkantoor weet dat er gestart wordt met de zorg. Daarnaast gaat deze melding door naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK zal vervolgens gaan berekenen hoeveel eigen bijdrage u moet gaan betalen voor de zorg die u ontvangt. Op de website van het CAK kunt u uitrekenen hoeveel eigen bijdrage u moet betalen. Vanaf dit moment gaat het CAK hier ook post over sturen. Eerst een brief dat u bent aangemeld en wat uw eigen bijdrage zal zijn. Vanaf dan ook maandelijks een brief met een acceptgiro voor de eigen bijdrage.

In de periode dat de zorgverlening start, zal de zorgaanbieder samen met u afspraken gaan maken over hoe de zorgverlening zal gaan verlopen. Ook zullen doelen worden gesteld. Het is belangrijk dat u deze afspraken goed worden vastgelegd. Dit heet meestal een zorgplan of een begeleidingsplan. Als u niet zeker weet of alles goed wordt vastgelegd, kunt u ook in deze fase beroep doen op een onafhankelijke cliëntenondersteuner.

Wat als u niet tevreden bent over de zorg

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de zorg. Loop hier vooral niet te lang mee rond. Geef dit aan bij uw zorgaanbieder. Vaak kunt u veel al oplossen door gewoon met uw zorgverlener in gesprek te gaan. Als u dit lastig vindt om met uw eigen zorgverlener in gesprek te gaan, kunt u ook met een leidinggevende in gesprek. Samen kunt u dan kijken welke oplossingen er zijn. Als u niet tevreden bent met hoe het loopt, kunt u ook een klacht indienen. Elke zorgorganisatie heeft een klachtenregeling. (voor onze klachtenregeling kunt u hier klikken). U kunt een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website van de zorgaanbieder kunt u de contactgegevens van de onafhankelijke klachtenfunctionaris vinden. Indien u woont op een locatie van de zorgaanbieder, kunt u ook beroep doen op een vertrouwenspersoon. Informatie over de vertrouwenspersoon is meestal te vinden op de website van de zorgaanbieder of anders is er op uw woonlocatie informatie beschikbaar.

Zorg beëindigen

Als de doelen van de zorgverlening behaald zijn, kan de zorgverlening worden beëindigd. Ook kunt u er zelf voor kiezen dat u niet langer zorg nodig heeft. Een zorgaanbieder kan niet zomaar stoppen met het bieden van zorg. Zo lang u zorg nodig heeft (en hiervoor een geldige indicatie heeft), heeft u recht op deze zorg. Wel dient u zich aan de afspraken te houden die u met de zorgaanbieder heeft gemaakt (en die in het zorgplan of begeleidingsplan staan). Ook dient u zich aan de wet te houden. Als u bijvoorbeeld uw zorgaanbieder bedreigd, dan kan dit reden zijn dat de zorgaanbieder u niet langer kan begeleiden. Vaak zal de zorgaanbieder nog wel kijken of u ergens anders de zorg kan krijgen die u nodig heeft.

Als de zorg is beëindigd, wordt het zorgdossier gesloten. Zorgaanbieders hebben de verplichting het dossier te bewaren. Hiervoor gelden wettelijke bewaartermijnen. U kunt een verzoek doen om het dossier te vernietigen. Meer informatie over wat een zorgaanbieder bewaard en hoe lang dat bewaard wordt, vindt u in het privacyreglement.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag