Visie, missie en kernwaarden

Wil je graag meer informatie?

Heb je vragen? Of wil je meer over ons weten?

Neem contact op

Aanmelden

Wil je een cliënt aanmelden?

Aanmelden

Visie

Zelf waar het kan, samen waar nodig

Zinso draagt bij aan een veilige en leefbare samenleving, waarbij zij cliënten begeleidt richting een zo zelfstandig mogelijk bestaan met oog voor autonomie, gericht op motivatie en met gebruikmaking van reeds aanwezige competentie. De basis op orde door toe te vertrouwen, aan te moedigen, te ontwikkelen en/of tijdelijk over te nemen.

Missie

Zinso is betrokken, betrouwbaar en in de buurt. Bij Zinso hebben we hart voor het vak en voor de cliënt. Wij werken op het snijvlak van zorg en veiligheid, waarbij we oog hebben voor de mens en zijn of haar omgeving. Zinso richt zich op het werken aan stabiliteit op de levensgebieden wonen, werk, sociaal netwerk, financiën en/ of verslaving.

Zinso stelt zich ten doel de mate van zelfredzaamheid te vergroten en daar waar aanwezig overlastgevend of delictgedrag te verminderen. De kracht van het (forensisch) sociaal werken ligt in de combinatie van en balans in risicobeheersing (begrenzen) en het ondersteunen van gedragsverandering (begeleiden) met als uiteindelijk resultaat re-integratie en participatie in de maatschappij

Kernwaarden

Betrokken: Zinso heeft oog voor  de persoon achter het gedrag. Zinso gelooft in de 2e en de 3e kans en sluit geen cliënten op voorgrond uit.

Betrouwbaar: Bij Zinso zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. Zinso is er wanneer nodig, houdt vast waar nodig en laat los waar het kan. 

en in de Buurt: Zinso komt graag bij de mensen thuis. Zinso is samenwerkingsgericht, laagdrempelig en goed bereikbaar.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag