Organisatie

Wil je graag meer informatie?

Heb je vragen? Of wil je meer over ons weten?

Neem contact op

Aanmelden

Wil je een cliënt aanmelden?

Aanmelden

Zelf waar het kan, samen waar nodig

Zinso is betrokken, betrouwbaar en in de buurt. Bij Zinso hebben we hart voor het vak en voor de cliënt. Wij bieden zorg aan cliënten met onbegrepen gedrag, aan cliënten met overlastgevend gedrag, zowel in vrijwillig als in een meer gedwongen kader. Wij werken op het snijvlak van zorg en veiligheid waarbij we oog hebben voor de mens en zijn of haar omgeving.

Zinso stelt zich ten doel het overlastgevend gedrag en de kans op (herhaling van) strafbaar gedrag te verminderen. De kracht van het (forensisch) sociaal werken ligt in de combinatie van en balans in risicobeheersing (begrenzen) en het ondersteunen van gedragsverandering (begeleiden) met als uiteindelijk resultaat re-integratie en participatie in de maatschappij.

Methodisch handelen

Als onderlegger voor ons werk hanteren wij de methodiek situationeel begeleiden. Dit is een competentie en op motivatie gericht model. Onze begeleiding kenmerkt zich door continu alert te zijn, het vroegtijdig signaleren, en door aan te sluiten op wat de cliënt op dat moment nodig heeft. Daarbij uiteraard rekening houdend met de veiligheid en de leefbaarheid van de directe omgeving. Wij sluiten geen cliënten op voorgrond uit; wij geloven in de 2e en de 3e kans zonder daarbij te vervallen in naïviteit. Daar waar wij niet de juiste begeleiding kunnen bieden, denken wij graag mee over de plek waar dat wel zou kunnen.

Om dit werk goed te kunnen doen en de juiste hulp op het juiste moment te kunnen bieden, los te laten waar het kan en in te grijpen waar het nodig is, is samenwerking in de forensische keten en met het sociaal domein van groot belang. Zinso werkt onder andere samen met de reclassering, DJI en Forint. Daarnaast is zij actief binnen het Forensisch Forum in Groningen.

Zinso biedt begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Forensische Zorg (IFZO).

Medezeggenschap

Ondernemingsraad, cliëntenraad, RvC. Website onder constructie, tekst wordt spoedig aangevuld.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag