Voor verwijzers

Wil je graag meer informatie?

Heb je vragen? Of wil je meer over ons weten?

Neem contact op

Aanmelden

Wil je een cliënt aanmelden?

Aanmelden

Bij Zinso hechten we veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met onze ketenpartners en de betrokken zorgprofessionals. Om te komen tot een mooi resultaat, het werken aan zelfredzaamheid, voorkomen van recidive en het re-integreren in de samenleving, hebben we elkaar nodig. Dit dragen we uit vanuit onze missie en visie, maar zeker ook vanuit onze dagelijkse praktijk. Bent u als belangenbehartiger van uw cliënt op zoek naar deskundige en gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning voor uw cliënt? Neem dan vooral contact op om de casus aan ons voor te leggen en de mogelijkheden te bespreken. Wij bieden begeleiding op basis van indicatie vanuit de Wet Forensische Zorg, de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Klik hier voor onze contact pagina, met daar de belangrijke info om aan te melden.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag