Voor verwijzers

Wil je graag meer informatie?

Heb je vragen? Of wil je meer over ons weten?

Neem contact op

Aanmelden

Wil je een cliënt aanmelden?

Aanmelden

Bij Zinso hechten we veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met onze ketenpartners en de betrokken zorgprofessionals. Om te komen tot een mooi resultaat, het werken aan zelfredzaamheid, voorkomen van recidive en het re-integreren in de samenleving, hebben we elkaar nodig. Dit dragen we uit vanuit onze missie en visie, maar zeker ook vanuit onze dagelijkse praktijk. Bent u als belangenbehartiger van uw cliënt op zoek naar deskundige en gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning voor uw cliënt? Neem dan vooral contact op om de casus aan ons voor te leggen en de mogelijkheden te bespreken.

Methodiek

Aansluiten bij de cliënt, werken aan herstel en resocialisatie vergen kennis en kunde. Bij Zinso werken we vanuit de methodiek “Situationeel Begeleiden”. Het betreft een op competentie en motivatie gericht model. Om de juiste hulp op het juiste moment te kunnen bieden, los te laten waar het kan en in te grijpen waar het nodig is (met andere woorden: om te komen tot de juiste benaderingswijze), is het van belang de mate van motivatie en de aanwezigheid van competenties goed in de gaten te houden. Onze begeleiding kenmerkt zich door continu alert te zijn, het vroegtijdig signaleren, en door aan te sluiten op wat de cliënt op dat moment nodig heeft. Daarbij uiteraard rekening houdend met de veiligheid en de leefbaarheid van de directe omgeving.

RNR, richtinggevend in de begeleiding van forensische cliënten

Met het oog op de begeleiding van de forensische cliënten hanteert Zinso de RNR-principes. Deze drie principes zijn: het risicoprincipe, het zorgbehoefteprincipe en het responsiviteitsprincipe. Deze principes vormen gezamenlijk het Risk-Need-Responsivity (RNR) model. Hierbij is er oog voor wie er wordt begeleid, wat er nodig is in de begeleiding en hoe de interventies worden ingezet.

Klik hier voor onze contact pagina, met daar de belangrijke info om aan te melden.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag