Samenwerking

Samenwerking

Zorggroep Stad en Ommeland werkt met verschillende professionele partners samen, zodat we de cliënt zo snel en zo goed mogelijk kunnen helpen. Wij vinden de samenwerking met onze ketenpartners van onschatbare waarde. Alleen zo kan de hulpverlening naadloos aansluiten bij de doelen en wensen van onze cliënten. Wij hebben daarom nauwe banden met:

Zorggroep Stad en Ommeland is vriend van het Forensisch Forum.
www.forensischforum.nl/vrienden