Re-integratie

Re-integratie

Zorggroep Stad en Ommeland biedt begeleiding bij het re-integreren tot de arbeidsmarkt. Met de re-integratiecoach wordt dan intensief gezocht naar geschikte werkplekken op de arbeidsmarkt. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek inventariseert de coach waar de problemen en belemmeringen liggen. Samen met de werkzoekende wordt vastgesteld wat nodig is om deze belemmeringen aan te pakken of beheersbaar te maken. Op basis daarvan wordt een actieplan gemaakt.

De coach stelt een arbeidsmarkt- en beroepsgericht advies op, gebaseerd op de vervolggesprekken en een uitgewerkt competentieprofiel. Daarnaast wordt aan de werkzoekende handvatten geboden om effectiever te solliciteren. Denk bijvoorbeeld aan de manier van zoeken naar vacatures, het leren netwerken, de manier van (schriftelijk en mondeling) solliciteren, het opstellen en verbeteren van de CV, en de presentatievaardigheden.

Soms is het vinden van een betaalde baan nog niet haalbaar. In dat geval kijken wij per situatie of een vorm van stage, werkervaringsplaats of dagbesteding geschikt is. Wij beschikken over eigen vormen van dagbesteding, maar werken ook nauw samen met andere partijen. Zo realiseren wij het best passende aanbod voor de cliënt.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheidsinstellingen, uitkeringsorganisaties (UWV en gemeenten), Justitie en verzekeringsmaatschappijen. Wij worden ook ingezet door bedrijven, bijvoorbeeld wanneer het gaat over zogenoemde ‘tweede spoortrajecten’ (vanuit de ziektewet) of individuele ‘outplacementtrajecten’.
Neem gerust contact met ons op voor vragen of een oriënterend gesprek.