Dagbesteding

Dagbesteding

Op de werkplaats begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden de mogelijkheid om onder begeleiding van een werkmeester werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Onder werknemersvaardigheden verstaan wij zowel kennis en technische vaardigheden met betrekking tot het beroep, als de juiste werkhouding. Wij zijn ervan overtuigd dat arbeidsmatige dagbesteding de brug is naar blijvend participeren in de samenleving. Dit betekent aanpakken en doorzetten.

Onze begeleiding is maatwerk, waarbij de mogelijkheden en wensen van de cliënt centraal staan. In samenspraak met de cliënt worden heldere doelen geformuleerd, zowel voor de korte als de lange termijn. Het ‘samen doen’ zal de eigen kracht, de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen versterken.

Naast het samen werken (en samenwerken) op de werkplaats vinden wij individuele aandacht erg belangrijk. Daarom vindt er wekelijks een individueel gesprek met één van de werkmeesters plaats. In bepaalde situaties (zoals gebeurtenissen op het werkbedrijf of persoonlijke problematiek) kan het voor komen dat er vaker een gesprek plaatsvindt. De werkmeesters zijn vanuit de werkplaats de schakel tussen de cliënt, de ambulant begeleider en de re-integratiecoach.

Is het gehele traject van ‘vrijblijvende dagbesteding tot gestructureerd arbeidsmatig werken’ succesvol doorlopen, dan wordt de cliënt ondersteund met het zoeken naar betaald werk. Zorggroep Stad en Ommeland heeft hierover afspraken met arbeid- en uitzendbureaus en enkele werkgevers.

De werkplaats biedt zowel individuele begeleiding als begeleiding in groepsverband. Wij zijn gevestigd aan de Koningsweg 8 te Groningen.
Op deze locatie maken we meubels, doen we montagewerk en onderhouden we een moestuin. Tevens zijn er op verschillende andere vakgebieden vaardigheden te leren, zoals schilderen en horeca.