Wettelijke kaders

Wettelijke kaders

Zorggroep Stad en Ommeland biedt begeleiding vanuit de volgende financieringsstromen:

Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Jw (Jeugdwet)

Fz (Forensische Zorg)

Wlz (Wet Langdurige Zorg)

ThuisPlus (onderdeel Beschermd Wonen in Groningen)