ThuisPlus

ThuisPlus

Soms is alleen ambulante begeleiding overdag niet voldoende, maar wonen in een beschermde woonvorm niet (meer) nodig. Dan biedt ThuisPlus een uitkomst. Met een ThuisPlus indicatie bieden wij ambulante begeleiding met 24-uurs bereikbaarheid aan. De ambulant begeleider kan dan ook buiten kantoortijden ingeschakeld worden voor vragen en/of calamiteiten.

Wanneer de cliënt een ThuisPlus indicatie heeft, dan zijn wij als zorgorganisatie 24 uur per dag bereikbaar. De cliënt krijgt een ambulant begeleider toegewezen die de dagelijkse begeleiding op zich neemt. Wanneer nodig wordt een tweede begeleider ingeschakeld. De ambulant begeleider stelt samen met de cliënt een begeleidingsplan op en bepaalt in overleg met de cliënt de frequentie van het contact. In dit begeleidingsplan kan de cliënt zelf richting geven aan de doelen die hij of zij wil behalen. Het plan wordt elk half jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Voor ThuisPlus dient de cliënt een lage eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Voor meer informatie kunt u terecht op www.cak.nl.