Forensische begeleiding

Forensische begeleiding

In de periode van het reclasseringstoezicht, organiseert Justitie veel zorg voor ex-gedetineerden. Een reclasseringsambtenaar houdt contact en stimuleert/verplicht de ex-gedetineerde om weer aan het werk te gaan. Soms is er meer begeleiding nodig dan wat de reclasseerder vanuit zijn rol kan vervullen. In dat geval kan Justitie ervoor kiezen om Zorggroep Stad en Ommeland in te schakelen. Wij bieden ambulante begeleiding naast het toezicht van de reclasseerder.

Forensische begeleiding is in principe gelijk aan de begeleiding in Wmo/Wlz. Het enige verschil is dat forensische begeleiding wordt geboden aan ex-gedetineerden met reclasseringstoezicht. In het begeleidingsplan wordt dan opgenomen welke afspraken er zijn tussen de begeleider en de cliënt om recidive te voorkomen. Indien het gewenst is dat de begeleiding doorgaat, ook na het reclasseringstoezicht, zal er tijdig een indicatie worden aangevraagd voor Wmo/Wlz begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat een reeds opgebouwde (vertrouwens-)band tussen begeleider en cliënt kan blijven bestaan. Het is daarom niet nodig om de begeleiding te veranderen wanneer de forensische begeleiding overgaat naar de Wmo/Wlz-begeleiding. In principe blijft de begeleiding hetzelfde en wordt het door dezelfde begeleider geboden. Zorggroep Stad en Ommeland heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie noordelijke reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, VNN reclassering en de Leger des Heils Reclassering.

Reclasseerders kunnen zelf cliënten bij ons aanmelden voor begeleiding.