Cultureel Forensische Zorg

Cultureel Forensische Zorg

In de forensische zorg hebben wij een samenwerkingsverband met het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg). Wij zetten hun expertise in om meer aandacht te besteden aan onderliggende problemen die gerelateerd zijn aan de culturele achtergrond van de cliënt.
CMZorg biedt ambulante begeleiding aan cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond. Zij zijn gespecialiseerd in het begrijpen van de cultuur van de cliënt en kunnen het gedrag van de cliënt in deze context verklaren, omdat de begeleiders dezelfde culturele achtergrond hebben. Door deze samenwerking is het zelfs mogelijk voor de cliënt om in de eigen taal te blijven spreken, indien de Nederlandse taal niet voldoende wordt beheerst.
Wij willen zo de schakel zijn tussen de cliënt en de maatschappij, en zorgen voor verbinding. Wij werken namelijk vanuit de overtuiging dat ieder mens een volwaardig en respectvolle plaats in de maatschappij verdiend. Door de samenwerking met CMZorg kunnen wij ervoor zorgen dat mensen van verschillende culturele achtergronden achtergronden actief deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.
Bij CMZorg hebben wij meer dan 25 collega’s met een meervoudige culturele achtergrond: de Nederlandse en een niet-Westerse. Met al deze collega’s spreken wij inmiddels meer dan zestien verschillende talen: Arabisch, Armeens, Berbers (Marokkaans), Bosnisch, Engels, Frans, Koerdisch, Maleis (Moluks), Papiamento (Antilliaans), Perzisch (Iraans), Portugees, Somalisch, Spaans, Swahili (Afrikaans), Tigrinya (Eritrees) en Turks. Natuurlijk spreken alle begeleiders ook Nederlands.

Wat houdt de begeleiding in?

“Wij maken de vertaalslag, omdat we de cliënten verstaan en hun gedrag begrijpen”
Met onze begeleiding zijn wij de schakel tussen de cliënt, de maatschappij en onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn de drie noordelijke reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, VNN reclassering en de Leger des Heils Reclassering.
De begeleiding richt zich op de doelen die de cliënt met de betrokken reclasseerder stelt. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de opdracht.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Na de intake kunnen wij snel starten met de begeleiding.
  • Wij fungeren, zo nodig, als een brug tussen de cultuur van de cliënt en de Nederlandse samenleving.
  • Wij luisteren goed naar de cliënt en we kijken naar mogelijkheden.
  • Oplossingen vinden we samen, we geven niet snel op.
  • Wij komen naar de cliënt toe (op onze locatie afspreken is ook mogelijk).
  • Wij onderhouden intensief contact met de reclassering.
  • Wij maken samen met de cliënt een plan met duidelijke doelen die we regelmatig evalueren. Het toezichtsplan is hierin een richtlijn.

Voor wie?

Onze begeleiding is geschikt voor cliënten met een niet-westerse achtergrond die onder toezicht staan van justitie. Cultureel forensische zorg is begeleiding in een juridisch kader. Het is geen straf, maar een begeleidingsvorm die binnen een juridisch kader past. Als beginvoorwaarde geldt voor alle cliënten dat zij een geldige verblijfstitel moeten hebben. De begeleiding is immers gericht op de integratie in de Nederlandse samenleving.

Wij hanteren geen contra-indicaties.
Voor meer informatie over CMZorg kunt u terecht op www.cmzorg.nl.