Cultureel Forensische Zorg

Cultureel Forensische Zorg (CFZorg)

CFZorg biedt begeleiding in een (semi-) gedwongen kader. CFZorg richt zich op het beïnvloeden van de criminogene factoren (risicofactoren) en het versterken van de beschermende factoren.

Cultuurgericht werken is bij CFZorg een belangrijk uitgangspunt. Dit houdt in dat wij ons voortdurend bewust zijn van cultureel afhankelijke aspecten bij de cliënt en dat wij daar waar mogelijk ook rekening mee houden bij intake, bejegening en begeleiding. Daar waar culturele aspecten een rol spelen in het vastlopen in het dagelijks leven en leiden tot overlastgevend gedrag en/ of tot politie en justitiecontact biedt CFZorg begeleiding op maat. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de onderliggende problemen welke gerelateerd zijn aan de culturele achtergrond. De intensiteit en de frequentie van de contacten wordt in overleg met de verwijzende instantie en in samenspraak met de cliënt bepaald.

Zie verder www.cfzorg.nl