Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van Zorggroep Stad en Ommeland is gericht op het ondersteunen bij zelfredzaamheid. Wij helpen te compenseren bij het (al dan niet verloren) regelvermogen. Dit kunnen hele praktische zaken betreffen, zoals het omgaan met binnenkomende post of het voorkomen van ruzies met de directe omgeving. Het doel van de begeleiding is om een gedragsverandering bij de cliënt teweeg te brengen, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Om dit doel te verwezenlijken wordt aan het begin van elk begeleidingstraject een individueel begeleidingsplan gemaakt. Hierin worden de doelen van de cliënt en de afspraken met de begeleider opgenomen. De belangrijkste speerpunten van de begeleiding zijn het stimuleren van participatie en het voorkomen van verwaarlozing.

Contracten en eigen bijdrage

Zorggroep Stad en Ommeland biedt ambulante begeleiding vanuit de Wmo, Wlz, Jw en de Wfz.
Voor zowel de Wmo-begeleiding als de begeleiding vanuit de Wlz geldt de eigen bijdrage voor de cliënt. De eigen bijdrage wordt opgelegd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is inkomensafhankelijk. Cliënten met een minimaal inkomen krijgen soms de eigen bijdrage vergoed. Dit kan vanuit bepaalde aanvullende zorgverzekeringen. Wanneer de cliënt geen aanvullende verzekering heeft, krijgt de cliënt soms een vergoeding van de gemeente. Daarnaast heeft Zorggroep Stad en Ommeland voor de Wlz een overeenkomst met zorgverzekeraar Menzis.
Zorggroep Stad en Ommeland heeft een contract met bijna alle gemeenten in de provincie Groningen. Wij kunnen daarom in de provincie Groningen gekozen worden als voorkeursaanbieder. Cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen ook zelf een afspraak met ons maken.