Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van Zorggroep Stad en Ommeland is gericht op het ondersteunen bij zelfredzaamheid. Wij helpen te compenseren bij het (al dan niet verloren) regelvermogen. Dit kunnen hele praktische zaken betreffen, zoals het omgaan met binnenkomende post of het voorkomen van ruzies met de directe omgeving. Het doel van de begeleiding is om een gedragsverandering bij de cliënt teweeg te brengen, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Om dit doel te verwezenlijken wordt aan het begin van elk begeleidingstraject een individueel begeleidingsplan gemaakt. Hierin worden de doelen van de cliënt en de afspraken met de begeleider opgenomen. De belangrijkste speerpunten van de begeleiding zijn het stimuleren van participatie en het voorkomen van verwaarlozing.

Contracten en eigen bijdrage

Zorggroep Stad en Ommeland biedt ambulante begeleiding vanuit de Wmo, Wlz, Jw en de Wfz.
Voor zowel de Wmo-begeleiding als de begeleiding vanuit de Wlz geldt de eigen bijdrage voor de cliënt. De eigen bijdrage wordt opgelegd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is inkomensafhankelijk. Cliënten met een minimaal inkomen krijgen soms de eigen bijdrage vergoed. Dit kan vanuit bepaalde aanvullende zorgverzekeringen. Wanneer de cliënt geen aanvullende verzekering heeft, krijgt de cliënt soms een vergoeding van de gemeente. Daarnaast heeft Zorggroep Stad en Ommeland voor de Wlz een overeenkomst met zorgverzekeraar Menzis.
Zorggroep Stad en Ommeland heeft een contract met bijna alle gemeenten in de provincie Groningen. Wij kunnen daarom in de provincie Groningen gekozen worden als voorkeursaanbieder. Cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen ook zelf een afspraak met ons maken.

Veteranenzorg

Veteranenzorg Stad en Ommeland is onderdeel van Zorggroep Stad en Ommeland. Onze veteranenzorg biedt zorg aan veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ons werkterrein beslaat de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Militairen kunnen bij terugkomst last krijgen van hun ervaringen tijdens de uitzending. Soms wordt na onderzoek de diagnose PTSS gesteld. Het verschil tussen militairen met PTSS en burgers met PTSS, is dat veteranen veel afstand ervaren tot de burgermaatschappij. Voor de meeste veteranen met PTSS is deze afstand zo groot, dat het niet meer lukt om zelfstandig aansluiting te vinden bij hun omgeving en de maatschappij. Het gevolg is dat veteranen met PTSS niet de juiste hulp krijgen, of de hele dag ‘met de gordijnen dicht’ thuis zitten. Het is vaak voor de sociale omgeving erg moeilijk om te begrijpen wat iemand met PTSS doormaakt en wat de beste manier is om hiermee om te gaan. Wij zien het helaas gebeuren dat relaties hierdoor stuklopen en het familiecontact afneemt.

Wij begeleiden veteranen op verschillende terreinen, bijvoorbeeld bij het voeren van de administratie. Wij bieden ook ondersteuning in het aangaan van sociale contacten (zowel met andere veteranen als in de burgermaatschappij), en het plannen en organiseren van bijvoorbeeld de dagindeling/-besteding. Bovendien organiseren wij diverse groepsactiviteiten in ons activiteitencentrum, waar veteranen geheel vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Ook wanneer zij de behoefte hebben aan een goed gesprek, bieden onze begeleiders altijd een luisterend oor.