Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zorggroep Stad en Ommeland hanteert de algemene inkoopvoorwaarden zoals deze zijn opgesteld door verschillende consumentenorganisaties en onder andere GGZ Nederland en thuiszorgbranchevereniging ActiS.

Deze “Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg” zijn door bovengenoemde partijen gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag te Den Haag, d.d. 26 augustus 2014 onder depotnummer 41/2014. Daarnaast staan ze als pdf bestand op de website van GGZ Nederland